Escoles Verdes Lleida

El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives
que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.