Com ser Escola Verda

Iniciar el projecte d'Escola Verda comporta preguntar-se:

  • Què entenem per educar per a la sostenibilitat
  • Quin és el punt de partida del nostre centre?

El punt de partida d'aquest procés de canvi és la diagnosi o avaluació inicial, a través d'un procés participatiu, i tenint en compte els quatre contextos d’actuació del programa.

Conegut el punt de partida, es defineixen els objectius que el centre vol assolir. Aquests objectius, caldrà prioritzar-los per línies estratègiques,  per tal de poder aconseguir una ambientalització del centre de forma progressiva.

Aquestes línies estratègiques, que tenen en compte els quatre contextos d’actuació del programa, constitueixen el Pla d’Educació per a la Sostenibilitat (PES), que és el marc de referència que permetrà al centre, al llarg dels diferents cursos escolars, anar concretant les actuacions de millora que el centre es planteja realitzar. 


Formació i acompanyament

El Programa Escoles Verdes ofereix un curs de formació inicial en educació per a la sostenibilitat (ES), adreçat a tots els centres de Catalunya que volen començar a desenvolupar els continguts de l’ES i integrar-los de forma coherent en el projecte educatiu del seu centre. 

Els cursos s’imparteixen en diferents serveis territorials del Departament d’Ensenyament, i estan dirigits a equips de professionals de centres on almenys una persona forma part de l’equip directiu.

Si el vostre centre vol rebre la formació i entrar al programa, contacteu amb nosaltres, i mirarem d'obrir una formació al vostre territori!