Com ser Escola verda

 

Assessoria Escoles Verdes Lleida

Telèfons: 637 66 58 66 · 973 070 075 ext.2         -        Correu electrònic: escolesverdes@punteco.cat

Núria: escolesverdes@punteco.cat    /    Neus: neus.escolesverdes@punteco.cat    /   Tània: tania.escolesverdes@punteco.cat