Centres que renoven distintiu

Cada 4 anys, es fa una revisió dels objectius prioritzats i una autoavaluació.

Cada 8 anys s'elabora una nova diagnosi de la situació en què es troba el centre, l’actualització dels objectius estratègics que es planteja el centre a mig termini i, finalment, la seva priorització.


Documents que es presenten a la renovació de 4 anys:

  • Autoavaluació
  • Revisió dels objectius prioritzats
  • I com cada any, introduir el Pla d'Acció (PA) a la plataforma del programa  Escoles Verdes

Documents que es presenten a la renovació de 8 anys:

  • Nova diagnosi
  • Pla d'Educació per la Sostenibilitat (PES)
  • Priorització d'objectius
  • I com cada any, introduir el Pla d'Acció (PA) a la plataforma del programa Escoles Verdes