El programa Escoles Verdes

prev next

El programa Escoles Verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d'afrontar, des de l'educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:
  • Ajudar els centres a incorporar els valors de l'educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l'entorn, etc.).
  • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  • Afavorir l'intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius. 

Si voleu conèixer les accions que estan duent a terme les Escoles Verdes de tot Catalunya i en quines temàtiques estan treballant  ho podeu fer accedint a la plataforma virtual d'intercanvi de la xarxa d'Escoles Verdes de Catalunya

 

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ DEL PROGRAMA ESCOLES VERDES